Liikkeet avoinna tänään: 9-20

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

  Turun Hansakortteli Oy
  Osoite: Hansakortteli, 20100 Turku
  Y-tunnus: 1916142-9
  Puhelin: 010 281 2050

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Nimi: Mirva Laaksonen
  Puh: +358 44 286 9791
  Email: mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

 3. Rekisterin nimi

  Hansakorttelin kontaktirekisteri

 4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
  2. Hansakorttelin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus
  3. Asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
  4. Mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
  5. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 5. Rekisterin tietosisältö

  1. Yritystiedot
  2. Henkilötiedot
  3. Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaalta saadut tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, sukupuoli, sekä muut henkilön tehtäviin ja asemaan elinkeinoelämässä liittyvät tiedot
  4. Markkinointikiellot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  1. Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)
  2. Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin
  3. Hansakorttelin työntekijöiden lisäämät kontaktit
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  1. Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.
  2. Hansakorttelilla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

  1. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 9. Rekisteröidyn oikeudet

  1. Tarkastus- ja oikaisuoikeus
   Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
  2. Kielto-oikeus
   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 281 2050 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Manuaalinen aineisto
   Manuaalista aineistoa ei ole.
  2. Sähköisesti tallennetut tiedot
   Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt