Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä / vastaava henkilö

Nimi

Kauppakeskus Hansa Ky

Eerikinkatu 15, 4krs, 20100 TURKU

Mirva Laaksonen
044 2869 791
mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

2. Rekisteriasioista yhteyshenkilö

Mirva Laaksonen
p. 044 2869 791
mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

3. Rekisterin nimi

Hansakorttelin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin)

Hansakorttelin suorittamaan suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden sähköpostiosoitteen. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai niin kauan kuin asiakas haluaa saada Hansakorttelin uutiskirjeitä sähköpostiinsa. Muutoin tiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn (asiakkaan) erillisestä ilmoituksesta tai asiakkaan omasta toimesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö luovuttaa tiedot itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Tietoja käsittelee ainoastaan Hansakorttelin markkinointiin ja viestintään liittyvät tahot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tietoja säilytetään lukitussa toimistotilassa.
Rekisterin tietoihin ovat oikeutettuja ainoastaan rekisterinpitäjä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Salasanoin suojattu WordPress -kotisivujärjestelmä.
Salasanoin suojattu Mailchimp- uutiskirjejärjestelmä.
Salasanoin suojatut työasemat.

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Tietojenkäsittelyn suostumuslauseke www-sivuilla tai erillisessä lomakkeessa.

Myös uutiskirjeessä suostumuslauseke sekä mahdollisuus poistaa itsensä lähetyslistalta.