Liikkeet avoinna tänään: 9-20

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä / vastaava henkilö

Kauppakeskus Hansakortteli / Kauppakeskus Hansa Ky

Eerikinkatu 15, 4krs, 20100 TURKU

Mirva Laaksonen
p. 044 2869 791
mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

2. Rekisteriasioista yhteyshenkilö

Mirva Laaksonen
p. 044 2869 791
mirva.laaksonen@hansakortteli.fi

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Hansakorttelin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin)

Kauppakeskus Hansakorttelin suorittamaan suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden etu- ja sukunimet, sekä sähköpostiosoitteen. Tietoja säilytetään asiakas-suhteen ajan tai niin kauan kuin asiakas haluaa saada Hansakorttelin uutiskirjeitä sähköpostiinsa. Muutoin tiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn (asiakkaan) erillisestä ilmoituksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilö luovuttaa tiedot itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Tietoja käsittelee ainoastaan kauppakeskus Hansakorttelin markkinointiin ja viestintään liittyvät tahot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään lukitussa toimistotilassa.
Rekisterin tietoihin ovat oikeutettuja ainoastaan rekisterinpitäjä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Salasanoin suojattu Mailchimp- uutiskirjejärjestelmä.
Salasanoin suojatut työasemat.

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Tietojenkäsittelyn suostumuslauseke www-sivuilla tai erillisessä lomakkeessa.

Myös uutiskirjeessä lauseke.