Hansakortteli on edelläkävijäyritysten joukossa: jätehuolto on nyt täysin hiilineutraalia

Hansakorttelissa yritysvastuu tarkoittaa konkreettisia tekoja. Yhteistyökumppani Lassila & Tikanojan tarjoama Hiilineutraali jätehuolto -palvelu on kauppakeskuksen uusin vastuullisuustoimenpide.

Jätehuollon kuljetukset ja jätemateriaalien käsittely muodostaa päästöjä, joita ei täysin pysty poistamaan, joten kiertotaloutta edistävä Hiilineutraali jätehuolto -palvelu kompensoi loput kasvihuonekaasupäästöt Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Vuoden 2020 päästöt kompensoitiin Panamassa toteutetun metsityshankkeen kautta. Hankkeessa hoidetaan karjatalouden tuhoamaa metsäaluetta. Alueelle on tähän mennessä istutettu jo yli 7,5 miljoonaa uutta puuta. Metsillä on merkittävä asema ilmastonmuutostaistelussa, koska ne sitovat ilmakehän hiilidioksidia tehokkaasti ja näin ollen toimivat hiilinieluina. Tällä tavalla jätehuollon hiilijalanjälki on nolla – nyt ja tulevaisuudessa.

L&T on tehnyt pitkäaikaista ja aktiivista työtä parantamalla reittien tehokkuutta, kehittämällä kuljettajien ajotapaa sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon ja polttoaineeseen. Näiden lisäksi L&T:n kierrätyslaitoksilla käytetään Hansakorttelin tavoin vihreää sähköä.

Tavoitteena on, että Hansakortteli on hiilineutraali vuoteen 2025. Sen saavuttamiseksi Hansa vähentää päästöjä muun muassa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja jatkamalla päästöttömän vihreän sähkön ostamista. Ympäristövastuullisen tavoitteen tukemiseksi Hansakortteli on liittynyt vuonna 2016 Raklin energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta vähintään 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Vastuullisuusteot ohjaavat Hansakorttelin arkea

Sanotaan, että yritysvastuu alkaa vasta siitä, mistä lain vaatimukset loppuvat. Turun suurimmassa ja Suomen viidenneksi suurimmassa kauppakeskuksessa Hansakorttelissa on lähes 200 vuokrasopimusta, mikä kasvattaa vastuullisten toimintatapojen merkitystä.

Hansakortteli on vastuullisuustyössään sitoutunut tukemaan kaikkia YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Tämän lisäksi he tunnistavat viisi olennaisinta tavoitetta toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta. Niihin lukeutuu ilmastotekojen implementointi, kaikenikäisten terveyden ja hyvinvoinnin takaaminen, kestävän ja ihmisarvoisen talouskasvun edistäminen, turvallisen ja kestävän kaupungin tukeminen, sekä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen varmistaminen.

Jotta kauppakeskuksessa kaikilla olisi tilaa onnistua ja kasvaa, tarvitaan jatkuvaa kehittymistä ja vastuullisia tekoja myös ei-kaupallisissa ympäristöissä kuten hyväntekeväisyystyössä. Hansakortteli auttaa muun muassa vähävaraisten suomalaisperheiden lapsia HOPE Ry:n kautta ja tukee nuorisotyötä yhdessä Turun Kaupungin kanssa.

Hansakortteli on kohtaamispaikka, tapahtumatila, maamerkki ja vastuullinen työnantaja, jonka tavoitteena on toimia etujoukoissa vastuullisuusasioissa sekä kestävän huomisen puolesta.

Lähteet: L&T, Hansakorttelin vastuullisuusraportti 2019*

*viimeisin julkaistu vastuullisuusraportti