Upprättad 03.5.2020 / Uppdaterad 08.3.2021

Hej Stadsbo!  Hej Hansakvarteret!

Vi följer noga med myndigheternas information och vägledning om coronaviruset.

  • Använd ansiktsmask när du vistas i Hansakvarteret
  • Vänligen håll minst 2 meters säkerhetsavstånd till andra kunder
  • Ta hand om handhygien. Du hittar handdesinfektionsautomater vid alla entréer och vid torgområdena. Handtvätts möjligheter hittar du i allmänna toaletter
  • Vänligen undvik att komma till  Hansakvarteret ifall du är sjuk. Detta är viktigt för att skydda andra

Vi använder många åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset:

  • Vi har förbättrat rengörings- och hygienåtgärderna.
  • Vi stängde Hansakvarterets lekplats och spelanläggningar.
  • Vi stängde av de allmänna loungerna.

Med dessa åtgärdar kan vi tillsammans säkerställa att Hansakvarteret hålls öppen även i framtiden.

 

HANSAKVARTERETS LUGNA TIDER: