REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) kymmenennen pykälän mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Kauppakeskus Hansa
Eerikikatu 15, 4 krs., 20100 Turku
sähköposti: info@kauppakeskushansa.fi
www.kauppakeskushansa.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Kauppakeskus Hansa (Timo Palviainen)
sähköposti: info@kauppakeskushansa.fi

3. Rekisterin nimi
Kauppakeskus Hansan uutiskirje- ja kilpailurekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kauppakeskus Hansan ja asiakkaan välisen suhteen hoito sekä ylläpito. Käyttäjä/jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, markkinointiin, asiakassuhteiden- ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Suostumus uutiskirjeen lähettämiseen

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa itse tietonsa www.kauppakeskushansa.fi web sivustolla.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Kauppakeskus Hansan uutiskirjeen tilaus. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.