KAUPPAKESKUS HANSA ON EDELLEEN MYYNNILTÄÄN SUURIN KAUPPAKESKUS VARSINAIS-SUOMESSA

Kauppakeskus Hansan myynti vuonna 2014 oli 236,5 milj.€

Hansan kokonaismyynti laski 4 % edellisestä vuodesta (2013), mutta markkinaosuus säilyi kuitenkin lähes ennallaan. Parhaiten Hansan tarjonta-alueista menestyivät kauneuden, hyvinvoinnin sekä terveyden alueet (+11 %) sekä kahvila- ja ravintola toimiala (+8 %). Näiden toimialojen kasvun taustalla ovat uudet vuoden 2013 ja 2014 aikana Hansassa avautuneet yritykset.

Ostovoiman heikkeneminen ja epävarmuus talouden kehittymisestä sekä muun muassa verkkokaupan kasvaminen vaikuttivat pukeutumis, muoti, vapaa-ajan sekä kodintarvikkeiden kauppaan voimakkaimmin ja näiden alueiden myynti Hansassa laski 4 % edellisestä vuodesta.

Hansan kokonaiskävijämäärä oli noin 12,8 miljoonaa ja kävijämäärä laski myös noin 4 % edellisestä vuodesta. Kävijämäärän kehitykseen vaikuttivat muun muassa Hansan ulkokehällä olevien liiketilojen edellisvuotta heikompi vuokrausaste ja osaltaan myös liikkeiden aukioloaikoihin tekemät muutokset.

Uusia toimijoita tulossa keväällä ja alkukesällä
Vuokraustoiminnan haasteellisuudesta huolimatta kevään ja kesän aikana Hansaan on tulossa uusia liikkeitä ja toimijoita, jotka vahvistavat edelleen Hansan kokonaistarjontaa.

Lisätietoja
Timo Palviainen, toimitusjohtaja
Turun Hansakortteli Oy
Puh. +358400668862
timo.palviainen@hansakortteli.inet.fi

Palaa takaisin